X
تبلیغات
موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز - ترم سوم رشته کارشناسی نا پیوسته نرم افزار کامپیوتر

ترم سوم رشته کارشناسی نا پیوسته نرم افزار کامپیوتر

اطلاعات مربوط به درس هوش مصنوعی :

=>

تمام فایل ها و مطالب این درس در گروه یاهو به آدرس زیر موجود می باشد :


اسلاید های آموزشی :
اطلاعات مربوط به درس مهندسی نرم افزار :
=>